KURIÉR

DHL
Zasielanie objednávok realizujeme v spolupráci s kuriérskou spoločnosťou DHL.

 



Hlavné výhody:


1. pohodlne - zásielka bude doručená až k Vám domov; 
2. bezpečne - môžete sledovať Vašu zásielku; 
3. výhodne - ak sa zásielku nepodarí doručiť, môžete ju presmerovať na inú adresu.




Ako túto opciu využiť?


1. Vložte do nákupného košíka výrobok, ktorý Vás zaujíma, a prejdite do košíka (kliknite ikonku košíka v pravom hornom rohu). 
2. Následne zvoľte ako spôsob doručenia „Kuriér DHL“.
3. Vyberte spôsob platby. 
4. Skontrolujte správnosť údajov a prejdite do ďalšej etapy kliknutím na „POKRAČOVAŤ V OBJEDNÁVKE“.
5. Zadajte údaje pre zaslanie objednávky a kliknite tlačidlo „PREJSŤ K ZHRNUTIU“.
6. Jak sú všetky údaje správne, kliknite tlačidlo „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ“. Pokiaľ ste ako spôsob platby vybrali „platba on-line“, budete presmerovaní na stránku transakčného servisu, cez ktorý môžete zaplatiť za nákup. V ostatných prípadoch tento krok bude vynechaný. 
7. Počkajte na potvrdenie objednávky, ktoré dostanete cez e-mail.



Tipy na doručenie zásielky bez problémov?

Uveďte správne všetky údaje týkajúce sa adresy, na ktorej bude cez deň prítomná osoba zodpovedná za prevzatie zásielky. Ak v čase 8:00–17:00 hod. nebudete doma, odporúčame Vám ako dodaciu adresu uviesť miesto, kde sa v tom čase budete nachádzať (napr. adresa Vášho zamestnania).

Miesto doručenia by malo byť dostupné pre nákladné vozidlá, ktorými sa zásielky dovážajú. V prípade ciest určených len pre terénne vozidlá, prípadne uzatvorené areály alebo sídliská kuriér môže nebyť schopný Vám zásielku úspešne doručiť. Môže sa stať, že ak kuriér nebude schopný prísť na určené miesto, poprosí Vás, aby ste mu vyšli naproti. 

V prípade platby na dobierku pripravte si presnú požadovanú sumu peňazí.

Sledovanie zásielky – ako na to?

Číslo zásielky, ktoré sme Vám zaslali, môžete využiť na sledovanie balíka:
a) cez internet - Vašu zásielku nájdete tu.

Doručenie zásielky

Kuriéri sa snažia doručiť zásielku vždy osobne a do vlastných rúk osobe, ktorá si tovar objednala.Kuriér by z bezpečnostných dôvodov nemal vchádzať do bytu, resp. súkromného priestoru. Zásielka by sa mala doručiť „vo dverách“.

V prípade Vašej neprítomnosti: 

a) v poštovej schránke alebo na dverách by ste mali nájsť avízo - cez internetovú stránku DHL môžete na základe čísla zásielky uvedeného na tomto oznámení získať viac informácií o zásielke;
b) kuriér môže nechať balík u Vášho suseda - avšak to musíte vopred telefonicky dohodnúť s kuriérom a musíte vyjadriť svoj súhlas s takou formou doručenia; 
c)po 3 neúspešných pokusoch zásielku doručiť, balík bude prepravený do pobočky DHL, kde si ju môžete prevziať v priebehu 10 pracovných dní. Po uplynutí tejto lehoty zásielka bude vrátená odosielateľovi. Existuje možnosť doručiť zásielku tretíkrát – táto služba je ale dodatočne spoplatnená (cena doručenia je taká istá ako cena štandardného doručenia zásielky). V prípade záujmu o takéto doručenie kontaktujte nás.

Čas očakávania na zásielku

Balík odoslaný z nášho obchodu príde k Vám v priebehu niekoľkých dní v závislosti od toho, akú krajinu doručenia ste zadali v objednávke. Hodina doručenia závisí od cesty, akú kuriér určí na to, aby doručil všetky zásielky. To znamená, že sa u Vás môže kuriér staviť o ľubovoľnom čase – bohužiaľ nie je možné určiť presnú hodinu doručenia. Avšak kuriér sa bude snažiť vyjsť Vám v ústrety.

Kontakt s kuriérom pred doručením zásielky

Kuriér často kontaktuje odberateľov zásielok ešte pred ich doručením.

Kontrola obsahu balíka

Obsah balíka môžete skontrolovať až po potvrdení prevzatia zásielky, a to vlastnoručným podpisom na kuriérovom skeneri. Kuriér Vám nemôže balík odovzdať ani Vám dovoliť ho otvoriť predtým, ako podpíšete prevzatie zásielky a prípadne zaplatíte jej prebratie (zásielky na dobierku). Kuriér na Vašu žiadosť vyhotoví protokol o škode, ktorý je základom pre nahlásenie reklamácie.

Postup pre prípad dodania poškodenej zásielky

V závislosti od stupňa poškodenia zásielky musíte rozhodnúť, či zásielku chcete alebo odmietate prijať. Neodkladne vyhotovte spolu s kuriérom protokol o škode. Upovedomte nás o vzniknutej škode. Za týmto účelom nás kontaktujte ľubovoľným spôsobom.

Zmena dodacej adresy po odoslaní balíka

Zmena dodacej adresy je možná, za týmto účelom kontaktujte predajňu. Ak zásielka už jedenkrát bola doručená na prvú uvedenú adresu, zmena adresy môže byť spoplatnená (poplatok ako za opätovné zaslanie balíka). V prípade zmeny adresy dodanie zásielky môže meškať 1-2 pracovné dni.