PRAVIDLÁ COOKIES

 

platná od 26.07.2018

1. Táto politika súborov cookies určuje zásady používania malých súborov označovaných ako „cookies”, ktoré sú používané internetovou stránkou na adrese https://4fstore.sk (ďalej len „Internetová stránka”).

2. Majiteľom Internetovej stránky je OTCF S.A. so sídlom v meste Wieliczka, ulica Grottgera 30 (32-020 Wieliczka), registrovaná Okresným súdom pre Krakov - Śródmieście v Krakove, XII. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000555276, výška základného imania 7.384.500 PLN, zaplatené v celku, DIČ: 9451978451, IČO: 356630870 (ďalej len: „OTCF”).

3. Súbory cookies sú informačné údaje, predovšetkým textové súbory, ktoré sa uchovávajú v koncovom zariadení Používateľov, ktorí navštevujú Internetový obchod (napr. na počítači, telefóne, alebo na inom zariadení Používateľa, z ktorého došlo k pripojeniu na Internetový obchod) a sú určené na využívanie možností Internetového obchodu, ak to umožňuje prehliadač.

Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, čas ich uchovania v koncovom zariadení používateľa a individuálne, náhodne vybrané číslo identifikujúce tento súbor. Hlavným cieľom súborov cookies je uľahčenie využívania Internetovej stránky pre používateľa a tiež majú za následok, aby stránka bola viac prívetivá a prehľadná pre používateľa, pričom nevyvolajú žiadne poškodenia počítača, alebo iného koncového zariadenia používateľa. Informácie získané pomocou súborov tohto typu budú uchovávané za účelom udržania relácie používateľa v rámci Internetovej stránky, môžu zlepšiť Internetovú stránku približnými štatistikami týkajúcimi sa využívania Internetovej stránky, pomáhajú prispôsobovať ponúkané produkty spoločnosti OTCF individuálnym preferenciám a skutočným potrebám používateľov, urýchľujú vyhľadávanie atď., a v prípade, že Používateľ bude súhlasiť s používaním, môže OTCF používať cookies, tagi, alebo iné podobné funkcie na získavanie informácií, ktoré umožňujú zobrazovanie reklám, a to ako z Internetovej stránky, tak aj z webových stránok tretích osôb, alebo iným spôsobom, na základe analýzy prezerania a zvykov používateľa.

Uchovávaná informácia, alebo získanie prístupu k nej nespôsobuje konfiguračné zmeny v koncovom telekomunikačnom zariadení používateľa, alebo softvéru nainštalovaného v tomto zariadení.

4. OTCF používa na tejto Internetovej stránke štyri typy súborov cookies:

 1. Krátkodobé súbory cookies: zhromažďujú informácie o činnostiach používateľa a existujú iba po dobu trvania danej relácie, ktorá sa začína v momente otvorenia Internetovej stránky a končí sa jej zatvorením. Po skončení relácie určitého prehliadača, alebo po vypnutí počítača sa uložené informácie vymažú z pamäte koncového zariadenia používateľa. Mechanizmus krátkodobých cookies neumožňuje získať akékoľvek osobné údaje, alebo akékoľvek dôverné informácie z počítača Používateľa.
 2. Stále súbory cookies: sú uchovávané v pamäti koncového zariadenia Používateľa a zostávajú tam do chvíle, kým nie sú odstránené Používateľom, alebo kým vypršia. Mechanizmus stálych súborov cookies neumožňuje získať akékoľvek osobné údaje, alebo akékoľvek dôverné informácie z počítača Používateľa.
 3. Vlastné súbory cookies: umiestňované OTCF.
 4. Externé súbory Cookies: umiestňované tretími stranami, schválené OTCF, vrátane cookies nástroja Google Analytics, ktorý sa používa na analýzu aktivity činností používateľov Internetovej stránky pre štatistické účely.

5. OTCF používa vlastné cookies na účel

 1. overenia používateľa na Internetovej stránke a zabezpečenia relácie na tej Internetovej stránke (po prihlásení), vďaka čomu používateľ nemusí znova zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke;
 2. analýzy a výskumu, ako aj auditu sledovanosti, najmä na vytvorenie anonymných štatistík, ktoré pomôžu pochopiť, akým spôsobom používatelia využívajú Internetové stránky, čo umožňuje zlepšiť jej štruktúru a obsah.

6. OTCF používa externé cookies na účel:

 1. propagácie Internetovej stránky prostredníctvom sociálnej siete facebook.com (administrátor externých cookies: Facebook Inc so sídlom v USA, alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku);
 2. zhromažďovania všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov Google Analytics (administrátor externých súborov cookies: Google Inc. so sídlom v USA).
 3. možnosti posúdenia správnosti a efektivity svojich reklamných činností s využitím sietí najmä AdWords a DoubleClick (administrátor externých cookies Google AdWords a DoubleClic: Google Inc. so sídlom v USA), za účelom takých služieb, ako sú:
  • remarketing,
  • kategórie záujmov,
  • podobní odberatelia,
  • iné typy reklamy založené na záujmoch,
  • demografické a lokalizačné smerovanie.

7. Súbory cookies sú bezpečné pre počítače používateľov Internetovej stránky. Preto vírusy, alebo iný škodlivý softvér nie sú schopné preniknúť touto cestou do počítača Používateľov.

8. Súbory cookies sa používajú na Internetovej stránke so súhlasom používateľa. Súhlas používateľa môže byť vyjadrený prostredníctvom vhodného nastavenia softvéru (najmä internetového prehliadača) nainštalovaného na zariadení, ktoré používa používateľ na prehliadanie obsahu Internetovej stránky.

9. Požívateľ môže kedykoľvek zrušiť, alebo zmeniť rozsah predtým vyjadreného súhlasu na použitie súborov cookies na Internetovej stránke a vymazať ich zo svojho prehliadača. Hoci sa nastavenia v každom prehliadači líšia, súbory cookies sú zvyčajne v menu v záložke "Možnosti" alebo "Nástroje". Podrobnejšie informácie o možnostiach a spôsoboch obsluhy súborov cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača). V prípade využitia tejto možnosti, bude používanie Internetovej stránky možné, s výnimkou funkcií, ktoré si svojou povahou vyžadujú súbory cookies. Obmedzenie používania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na Internetovej stránke a môže zabrániť správnemu fungovaniu Internetovej stránky.

10. V súboroch cookies nie sú uchovávané informácie predstavujúce osobné údaje používateľov Internetovej stránky. Súbory Cookies sa nepoužívajú na určenie identity Používateľa, alebo na zhromažďovanie, či uchovávanie citlivých osobných údajov.

11. Internetový obchod obsahuje odkazy a linky na iné webové stránky. OTFC nie je zodpovedná za zásady ochrany osobných údajov, ktoré na nich platia.

12. Politika cookies môže byť zmenená, o čom OTCF bude informovať Používateľov deň vopred.

13. Otázky súvisiace s Politikou cookies adresujte na: pomoc@4fstore.sk.

INFORMÁCIE O SÚBOROCH COOKIES