REKLAMÁCIE

Inštrukcia pre Zákazníkov, ktorí nemajú vytvorený používateľský účet

Instrukcja dla Klientów nie posiadających Konta użytkownika

Pošlite e-mail na adresu pomoc@4fstore.sk - do predmetu napíšte „Reklamácia, objednávka č. ...” a v samotnom texte zadajte svoje meno a priezvisko, číslo objednávky spolu s informáciami aký konkrétny tovar reklamujete, a z akého dôvodu, e-mailovú adresu, korešpondenčnú adresu, telefónne číslo, č. bankového účtu a formu kompenzácie.

Pamätajte, že hlásenie a riešenie reklamácií sa vykonáva v súlade s platnými Obchodnými podmienkami internetového obchodu, vrátane pravidiel ochrany osobných údajov. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Obchodných podmienkach internetového obchodu.

Inštrukcia pre Zákazníkov, ktorí majú vytvorený používateľský účet

KROK 1.

Prihláste sa na 4fstore.sk pomocou svojho používateľského mena a hesla. Potom v pravom hornom rohu stránky kliknite na "Váš účet".

KROK 2.

V menu na ľavej strane kliknite na záložku "HLÁSENIA"

KROK 2.

KROK 3.

Zobrazí sa zoznam žiadostí, kliknite na tlačidlo na pravej strane "ŽIADAŤ O Odstúpenie od zmluvy/Reklamáciu"

KROK 4.

V poli "Vybrať objednávku" vyberte tú objednávku, v ktorej sa nachádza reklamovaný produkt a kliknite na tlačidlo "ďalej";

KROK 4.

KROK 5.

Vyberte ‘’Typ hlásenia’’ Reklamácia

KROK 5.

KROK 6.

V nasledujúcom poli zadajte číslo svojho bankového účtu.

KROK 6.

KROK 7.

V poli ‘’Produkty v tejto objednávke’’ vyberte reklamované produkty.

KROK 8.

Vyberte si právo vyplývajúce zo zákona, ktoré chcete využiť.

KROK 6.

KROK 9.

V poli "Dodatočné informácie" zadajte prosím dôvod, prečo reklamujete tovar.

KROK 10.

Pošlite svoje hlásenie kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ HLÁSENIE".

Pamätajte, že nahlásenie a riešenie reklamácií sa vykonáva v súlade s platnými Obchodnými podmienkami internetového obchodu, vrátane pravidiel ochrany osobných údajov. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Obchodných podmienkach internetového obchodu..

FINALIZÁCIA HLÁSENIA

(je také isté v oboch prípadoch)

KROK 1.

Počkajte na e-mailové potvrdenie hlásenia. V texte správy nájdete potrebné číslo reklamácie zakúpeného tovaru.

KROK 2.

Pripravte zásielku a počkajte na kuriéra, ktorý od vás vyzdvihne zásielku. Zamestnanec 4F vás bude kontaktovať a oznámi vám termín príchodu kuriéra.

KROK 3.

O spôsobe skúmania reklamácie budete informovaní prostredníctvom e-mailu, ktorý dostanete z interne-tového obchodu. V prípade otázok týkajúcich sa reklamácie sa skontak-tujte s Oddelením pre vrátenie tova-ru a reklamácie.


ODDELENIE REKLAMÁCIÍ A VRÁTENIA TOVARU

je tu pre Vás od pondelka do piatku od 9:00-17:00
tel.: .: +421 22 120 1085
e-mail: pomoc@4fstore.sk

Informácie pre spotrebiteľov z EÚ: Pod adresou http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozícii online platforma alternatívneho riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (RSO platforma). Platforma RSO je interaktívna a viacjazyčná internetová stránka s komplexným zákazníckym servisom pre spotrebiteľov a podnikateľov usilujúcich sa o mimosúdne urovnanie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek internetovej kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o poskytovaní službách.